CEO JPMorgan Chase: Chưa có dấu hiệu kinh tế Mỹ suy thoái

CEO JPMorgan Chase: Chưa có dấu hiệu kinh tế Mỹ suy thoái

Trong bản tóm tắt tình hình kinh tế Mỹ, Giám đốc điều hành JPMorgan Chase, ông Jamie Dimon cảnh báo những rủi ro có thể gây ra những hậu quả tiêu cực đối với nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, ông cho rằng hiện chưa có dấu hiệu cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới đang suy thoái.