Kỳ 1: Forex - Cạm bẫy đa cấp lừa đảo mới

Kỳ 1: Forex - Cạm bẫy đa cấp lừa đảo mới

Chỉ cần search từ khóa “Forex Việt Nam” trên google sẽ cho ra 14,3 triệu kết quả. Điều đó đủ thấy mức độ phủ sóng rộng rãi của loại hình đầu tư này tại Việt Nam trong thời gian gần đây.