Tổng tài sản FLC tăng 1.700 tỷ đồng trong quý I

Tổng tài sản FLC tăng 1.700 tỷ đồng trong quý I

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2022 mới được công bố, Tập đoàn FLC ghi nhận doanh thu từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm tới 58%. Tuy nhiên, tổng tài sản của tập đoàn này vẫn tăng 1.700 tỷ đồng trong ba tháng đầu năm.