Quảng Trị: Thiết lập hàng chục chốt kiểm soát, đảm bảm cung cấp hàng hóa thiết yếu trên địa bàn TP. Đông Hà

Quảng Trị: Thiết lập hàng chục chốt kiểm soát, đảm bảm cung cấp hàng hóa thiết yếu trên địa bàn TP. Đông Hà

Sau khi phát hiện nhiều ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã thiết lập hàng chục chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ ra vào TP. Đông Hà. Bên cạnh đó, TP. Đông Hà cũng nâng cấp độ phòng, chống dịch tại các chợ, đảm bảo cung ứng hàng hóa cho người dân.
Quảng Trị: Mở rộng cảng Cửa Việt và lập Dự án đầu tư Công viên Cọ Dầu

Quảng Trị: Mở rộng cảng Cửa Việt và lập Dự án đầu tư Công viên Cọ Dầu

Chủ tịch UBND Quảng Trị vừa ký quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ giải phóng mặt bằng (GPMB) để mở rộng cảng Cửa Việt tại thị trấn Cửa Việt (huyện Gio Linh) với tổng mức đầu tư hơn 80 tỷ đồng. Đồng thời, có văn bản về chủ trương khảo sát, nghiên cứu lập Dự án đầu tư và thực hiện quy hoạch tại công viên Cọ Dầu.
Quảng Trị: Giữ vững “vùng xanh” nơi phên dậu của Tổ quốc

Quảng Trị: Giữ vững “vùng xanh” nơi phên dậu của Tổ quốc

Với phương châm “4 tại chỗ”, “5K”, “3 lớp tăng cường kiểm soát dịch”; phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong việc tuyên truyền phòng, chống dịch, đến nay vùng đồng bào dân tộc thiểu số sống ở biên giới Việt - Lào ở tỉnh Quảng Trị vẫn là “vùng xanh” trong đại dịch Covid-19.