Chuyên gia: Thị trường trái phiếu đang quá tập trung vào nhà đầu tư cá nhân, cần tạo thêm sân chơi cho các quỹ đầu tư

Chuyên gia: Thị trường trái phiếu đang quá tập trung vào nhà đầu tư cá nhân, cần tạo thêm sân chơi cho các quỹ đầu tư

Theo giới chuyên gia, thời gian qua, nhà đầu tư TPDN cá nhân bị thiệt hại, song phần nào đó chính họ cũng tự đẩy mình thành nạn nhân. Thị trường TPDN cần có sự tham gia nhiều hơn của các tổ chức tài chính thay vì quá tập trung vào đầu tư cá nhân như hiện nay.
Hơn 329.500 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn năm 2024

Hơn 329.500 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn năm 2024

Theo số liệu từ VBMA, tổng giá trị trái phiếu phát hành trong 10 tháng đầu năm 2023 đã bằng 78% tổng giá trị phát hành của năm 2022, cho thấy những tín hiệu tích cực hơn với kênh huy động vốn này. Tuy nhiên, bài toán đáo hạn trái phiếu cũng là vấn đề nan giải với doanh nghiệp, đặc biệt là đơn vị trong ngành bất động sản.
Phát hành hơn 180 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Phát hành hơn 180 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Bộ Tài chính cho biết, trong 10 tháng của năm 2023 đã có 70 doanh nghiệp phát hành với khối lượng 180,4 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, giảm 45,1% so với cùng kỳ năm 2022; khối lượng mua lại trước hạn là 190,7 nghìn tỷ đồng tăng 30,2% so với cùng kỳ năm 2022.