Viettel đã có 7 bằng sáng chế độc quyền tại Mỹ

Viettel đã có 7 bằng sáng chế độc quyền tại Mỹ

Tính đến hết tháng 8, Viettel đã có tổng cộng 339 đơn đăng ký sáng chế trong nước, 49 đơn đăng ký sáng chế tại Mỹ. Trong đó, 44 bằng sáng chế được cấp tại Việt Nam và 7 bằng sáng chế được cấp tại Mỹ.