Vắc xin Nga được đề xuất giải Nobel

Vắc xin Nga được đề xuất giải Nobel

Ủy ban Y tế thuộc Duma Quốc gia Nga.đề xuất Những người tạo ra loại vaccine đầu tiên trên thế giới ngừa virus Corona cần được đề cử nhận giải Nobel vào năm 2021.