Thêm một thành viên từ nhiệm, bộ phận kiểm toán nội bộ của FLC không còn ai

Đức Quyền/VNB 07:37 | 11/01/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
4 ngày sau khi trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ Nguyễn Mạnh Cường từ chức, thành viên Trần Thị Mỹ Dung cũng xin rút. Bộ phận kiểm toán nội bộ của FLC hiện không còn ai.

Bộ phận kiểm toán nội bộ của Tập đoàn FLC không còn ai. (Ảnh minh họa: Song Ngọc).

Tập đoàn FLC vừa cho biết, vào ngày 9/1 vừa qua, Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn đã nhận được đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ của bà Trần Thị Mỹ Dung vì lý do cá nhân.

HĐQT Tập đoàn FLC sẽ họp và xem xét thông qua việc thôi giữ chức vụ Thành viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ của bà Dung theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty hiện hành.

4 ngày trước khi bà Dung nộp đơn từ nhiệm, tức vào hôm 5/1, ông Nguyễn Mạnh Cường cũng đã từ chức Phụ trách bộ phận Kiểm toán nội bộ của FLC vì lý do cá nhân.

Ngày 26/10/2021, Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT với hai thành viên là ông Nguyễn Mạnh Cường và bà Trần Thị Mỹ Dung. Sau khi cả ông Cường và bà Dung cùng từ nhiệm, Bộ phận Kiểm toán nội bộ của FLC không còn lại ai.

Các nhân sự của Bộ phận Kiểm toán nội bộ ra đi trong bối cảnh Tập đoàn FLC đang làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2021.

Trong năm 2021, Tập đoàn FLC đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính. Tuy nhiên vào ngày 30/3/2022, tức một ngày sau khi Chủ tịch HĐQT Trịnh Văn Quyết bị bắt, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã đình chỉ tư cách được chấp thuận kiểm toán cho doanh nghiệp niêm yết của Công ty Đất Việt. FLC phải tìm đơn vị kiểm toán khác.

Ngày 21/7/2022, FLC đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 thay cho Công ty Đất Việt. Ngày 20/9/2022, FLC thanh lý hợp đồng đã ký với Công ty An Việt và chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021.

Tập đoàn FLC từng dự kiến sẽ hoàn tất việc kiểm toán và công bố báo cáo tài chính năm 2021 vào tháng 8, sau đó lùi sang tháng 9, tháng 10 và tháng 11/2022 nhưng thực tế đến nay (tháng 1/2023), quá trình kiểm toán vẫn chưa hoàn thành.

FLC chưa thể công bố báo cáo tài chính và báo cáo thường niên năm 2021, cũng như chưa thể tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2022. Do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ về công bố thông tin, cổ phiếu FLC đã bị đình chỉ giao dịch từ ngày 9/9/2022 cho đến nay.