Trái phiếu doanh nghiệp BĐS vẫn đứng đầu về giá trị phát hành trong tháng 3

Nguyễn Thị Thùy Dung 10:17 | 08/04/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo thông tin từ Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), trong tháng 3, doanh nghiệp bất động sản dẫn đầu trong phát hành trái phiếu doanh nghiệp, chiếm tới 46.7% trong tổng giá trị phát hành toàn thị trường.

Trong tháng 3, thống kê của VBMA dựa trên công bố từ trang thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết có 2 đợt phát hành trái phiếu ra công chúng của CTCP Chứng khoán VNDirect (trị giá 1.000 tỷ đồng) và CTCP Thương Mại Dịch Vụ TNS Holdings (trị giá 490,8 tỷ đồng).

Trong đó, VNDirect phát hành 3 mã trái phiếu với các kỳ hạn 1 năm, 2 năm và 3 năm. Trái phiếu kỳ hạn 1 năm có lãi suất cố định 8,0%/ năm với giá trị 200 tỷ đồng. Trái phiếu kỳ hạn 2 năm có lãi suất 8,2% cho năm đầu tiên và năm tiếp theo có lãi suất bằng lãi suất tiền gửi khách hàng cá nhân (VCB, BIDV, VIETIN, AGRI) cộng với biên độ 2,6%/ năm. Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có lãi suất 8,4% cho năm đầu và các năm tiếp theo bằng lãi suất tiền gửi khách hàng cá nhân (VCB, BIDV, VIETIN, AGRI) cộng với biên độ 2,8%/năm.

CTCP Thương Mại Dịch Vụ TNS Holdings phát hành trái phiếu kỳ hạn 3 năm với lãi suất 10%/ năm cho năm đầu tiên, các năm tiếp theo lãi suất bằng 3% cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân cao nhất kỳ hạn 12 tháng của MSB.

Ngoài ra, có 10 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị 2.130 tỷ đồng.

Trong tháng, Bất động sản vẫn là nhóm dẫn đầu trong phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo ngành, chiếm khoảng 46,7% khối lượng phát hành ra thị trường với trị giá phát hành 1.690,8 tỷ đồng. Trong đó, CTCP Bất động sản Hano-vid là doanh nghiệp phát hành giá trị lớn nhất trong nhóm với 1.000 tỷ đồng qua 2 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ kỳ hạn 7 năm.

Tính từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 39.694 tỷ đồng. Trong đó, giá trị phát hành trái phiếu ra công chúng đạt 8.696 tỷ đồng, chiếm 21,9% tổng giá trị phát hành và tăng 13,78% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ đạt 30.998 tỷ đồng, chiếm 78,09% tổng giá trị phát hành nhưng giảm 24.17%, so với cùng kỳ 2021.

Nhóm Bất động sản tiếp tục dẫn đầu giá trị phát hành trong quý với khoảng 43,4% khối lượng phát hành ra thị trường. Đứng ở vị trí thứ hai là nhóm Xây dựng với 20,9%, thứ ba là nhóm Ngân hàng với 19,4%. Nhóm chứng khoán chiếm 3% trong tổng khối lượng phát hành ra thị trường, còn lại là các nhóm khác.

Giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp từ đầu năm đến ngày 1/4/2022 (Ảnh: VBMA)

Ngoài ra, theo thông tin của VBMA, trong thời gian tới, có 3 doanh nghiệp đã lên kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp đầu năm 2022 bao gồm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á, Công ty CP Tập Đoàn Đất Xanh và Công ty CP Chứng khoán DNSE.

Cụ thể, HĐQT Ngân hàng TMCP Đông Nam Á đã phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ tối đa 10.000 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn không quá 5 năm.

HĐQT Công ty CP Tập Đoàn Đất Xanh cũng đã phê duyệt phương án phát hành 300 triệu USD trái phiếu riêng lẻ, không có tài sản đảm bảo với kỳ hạn dự kiến 5 năm.

Cuối cùng, HĐQT Công ty CP Chứng khoán DNSE cũng phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi.

 

Theo Bộ Tài chính, thị trường trái phiếu doanh nghiệp là kênh huy động vốn cho các doanh nghiệp để phát triển sản xuất kinh doanh. Hiện nay có 2 hình thức phát hành trái phiếu doanh nghiệp gồm phát hành ra công chúng và phát hành riêng lẻ.

Với hình thức phát hành trái phiếu ra công chúng, doanh nghiệp phải đáp ứng nhiều điều kiện như vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán; hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi và không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán; không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 1 năm; có phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông hoặc HĐQT hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua; có cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác…

Đồng thời, phải có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng; có kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với tổ chức phát hành trái phiếu theo quy định của Chính phủ về các trường hợp phải xếp hạng tín nhiệm và thời điểm áp dụng; tổ chức phát hành phải mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của đợt chào bán; tổ chức phát hành có cam kết và phải thực hiện niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán; tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích…

Với hình thức phát hành riêng lẻ, điều kiện phát hành tương đối đơn giản hơn như Doanh nghiệp phát hành là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; có thời gian hoạt động tối thiểu từ 1 năm kể từ ngày được cấp lần đầu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định; đảm bảo tuân thủ giới hạn về số lượng nhà đầu tư khi phát hành; có phương án phát hành trái phiếu được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chấp thuận theo quy định; thanh toán đầy đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành trong 3 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu (nếu có); đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành…