Cần Thơ vẫn chưa có dự án NOXH đủ điều kiện vay gói tín dụng 120.000 tỷ đồng

Đông Bắc 13:25 | 10/01/2024 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
TP Cần Thơ chỉ có một dự án duy nhất cần vay vốn từ gói tín dụng 120.000 tỷ đồng làm dự án nhà ở xã hội, nhưng chưa đủ điều kiện để tiếp cận vốn vay do là chủ đầu tư chưa triển khai dự án theo đúng tiến độ được duyệt.

  

Theo báo cáo của UBND TP Cần Thơ, đến nay mới chỉ nhận được một hồ sơ đăng ký vay vốn để thực hiện dự án  nhà ở xã hội theo Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư.

Tuy nhiên, qua rà soát thành phần hồ sơ và đối chiếu với hướng dẫn của Bộ Xây dựng, TP Cần Thơ đánh giá tạm thời chưa thể công bố dự án nêu trên đáp ứng đủ điều kiện được vay ưu đãi để phát triển dự án nhà ở xã hội, do chủ đầu tư không triển khai dự án theo đúng tiến độ được duyệt.

 

 Cần Thơ đang tập trung phát triển nhà ở xã hội. Ảnh BCT.

Đồng thời, chủ đầu tư chưa củng cố năng lực về tài chính, thành phố cũng chưa xem xét gia hạn tiến độ dự án. Trường hợp sau khi rà soát thực tế, xác định dự án không còn tính khả thi, TP Cần Thơ sẽ thu hồi chủ trương đầu tư dự án theo quy định.

UBND TP Cần Thơ thông tin, hiện nay trên địa bàn Thành phố có 7 dự án nhà ở xã hội, trong đó có 3 dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, 4 dự án đang triển khai thực hiện.

Theo UBND TP Cần Thơ, trong thời gian tới, khi Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2024 được phê duyệt và triển khai thực hiện, thành phố sẽ thu hút thêm một số nhà đầu tư khai thác vào vị trí quy hoạch nhà ở xã hội độc lập.

Trước đó, UBND TP Cần Thơ cho biết, theo kết quả tổng hợp danh mục dự án nhà ở xã hội đang xây dựng và chuẩn bị đầu tư trên địa bàn thành phố, dự kiến các dự án sẽ hoàn thành trong giai đoạn 2020- 2025 và cung ứng khoảng 232.000 m2 sàn nhà ở xã hội; trong đó các dự án đang xây dựng sẽ cung ứng khoảng 134.000 m2 và các dự án đang chuẩn bị đầu tư cung ứng khoảng 97.000 m2 sàn.

Ngoài lượng  dự án nhà ở xã hội đang đầu tư, Thành phố sẽ tiếp tục kêu gọi đầu tư phát triển mới các dự án nhà ở xã hội trong cả 2 giai đoạn 2020 - 2025 và 2026 - 2030. Cụ thể, dự kiến kêu gọi phát triển mới 339.000 m2 sàn nhà ở xã hội; trong đó 62.000 m2 sàn sẽ hoàn thành trong giai đoạn 2020 - 2025; phát triển 276.000 m2 sàn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026 - 2030.

Dự kiến kêu gọi phát triển mới 78.000 m2 sàn nhà ở xã hội cho công nhân; trong đó 26.000 m2 sẽ hoàn thành trong giai đoạn 2020 - 2025; phát triển 52.000 m2 sàn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026 - 2030. 

Dự kiến kêu gọi phát triển mới 72.000 m2 sàn nhà ở xã hội cho sinh viên; trong đó 24.000 m2 sàn sẽ hoàn thành trong giai đoạn 2020 - 2025; phát triển 48.000 m2 sàn nhà ở xã hội trong giai đoan 2026 - 2030.

Theo UBND TP. Cần Thơ, tổng chỉ tiêu nhà ở xã hội của Thành phố phát triển giai đoạn 2020 - 2030 là 723.105 m2 sàn; trong đó, hoàn thành giai đoạn 2020 - 2025 là 345.669 m2 sàn; hoàn thành giai đoạn 2026 - 2030 là 377.437 m2 sàn.

 

Gói tín dụng 120.000 tỷ đồng mới giải ngân được hơn 1%

Về gói tín dụng ưu đãi nhà ở xã hội 120.000 tỷ đồng, Bộ Xây dựng cho biết, đến nay đã có 23 tỉnh công bố danh mục 54 dự án đủ điều kiện vay theo Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng với nhu cầu vay vốn hơn 25.884 tỷ đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, một số dự án đã được giải ngân với số vốn khoảng 143,3 tỷ đồng (hơn 1% trong gói tín dụng).

Theo số liệu của Bộ Xây dựng, Công ty Minh Phương tại Phú Thọ được giải ngân 26,4 tỷ đồng; Công ty Kinh Bắc ở Bắc Ninh được giải ngân 46 tỷ đồng; Liên doanh Công ty CP nhà số 6 Hà Nội và Công ty CP tư vấn Toàn Cầu được giải ngân 56,6 tỷ đồng; Công ty HUD ở Bình Dương 14,3 tỷ đồng.

Được biết, để giải quyết nhu cầu cấp bách về nguồn cung nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp, Bộ Xây dựng đã đề xuất, trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Riêng trong năm 2023 các địa phương đã khởi công được 10 dự án với tổng số gần 19.853 căn, trong đó riêng nhà ở xã hội có 7 dự án với quy mô 8.815 căn.