Cổ phiếu ROS bị đình chỉ giao dịch, FLC Faros giải trình ra sao?

Đông Bắc 07:43 | 06/08/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Cổ phiếu ROS của Công ty CP Xây dựng FLC Faros đã bị Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) chuyển từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch từ ngày 12/8.

 

 Cổ phiếu ROS bị đình chỉ giao dịch từ ngày 12/8 . Ảnh minh họa.

Ngày 5/8, HOSE đã ra quyết định chuyển cổ phiếu ROS của CTCP Xây dựng FLC Faros từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch kể từ ngày 12/8 do công ty lại chậm nộp báo cáo tài chính.

Theo quy định về công bố thông tin, tổ chức niêm yết phải công bố báo cáo tài chính quý trong 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý. Trường hợp tổ chức niêm yết là công ty mẹ có đơn vị trực thuộc, việc công bố không chậm hơn 30 ngày. Tuy nhiên, đến nay, HOSE cho biết vẫn chưa nhận được báo cáo tài chính quý II của FLC Faros.

Với yếu tố này, ROS thuộc trường hợp chứng khoán bị đình chỉ giao dịch theo quy định tại Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết của HOSE. Như vậy, cổ phiếu ROS sẽ được giao dịch đến hết tuần sau trước khi bị đình chỉ bắt buộc.

Giải trình về việc chậm công bố báo cáo tài chính kể trên, FLC Faros cho biết đã có công văn gửi HOSE xin tạm hoãn công bố báo cáo tài chính quý II bởi lý do bất khả kháng.

Cụ thể, theo quy định của Luật Kế toán, báo cáo tài chính phải có chữ ký của người lập, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán. Tuy nhiên, sau biến động liên quan đến người đại diện pháp luật của doanh nghiệp hồi cuối tháng 3, FLC Faros đã nộp hồ sơ đăng ký người đại diện pháp luật mới nhưng chưa được Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội chấp thuận.

Do đó, dù đã hoàn thiện báo cáo tài chính quý II nhưng đến nay FLC Faros vẫn chưa thể phát hành theo đúng thời hạn.

Với nguyên nhân bất khả kháng này, FLC Faros đề xuất HOSE chấp thuận yêu cầu tạm hoãn công bố thông tin đối với báo cáo tài chính, đến khi Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội chấp thuận người đại diện mới của doanh nghiệp.

 

  Diễn biến cổ phiếu  ROS trong thời gian qua.  Nguồn: TradingView.  

Cổ phiếu ROS bị đưa vào diện cảnh báo trước đó là do chưa thể tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc niên độ tài chính.

Đến 1/6, mã chứng khoán này tiếp tục bị chuyển sang diện bị hạn chế giao dịch (chỉ giao dịch trong phiên chiều) do chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán 2021 quá 45 ngày so với quy định.

Cổ phiếu ROS   được đưa lên sàn chứng khoán năm 2016 và tạo ra cơn sốt đầu tư khi kéo một mạch từ vùng mệnh giá 10.000 đồng lên đỉnh lịch sử 214.000 đồng vào đầu tháng 11/2017.

Đây là mã thu hút đông đảo nhà đầu tư chứng khoán khi có nhiều phiên giao dịch đạt thanh khoản trên 1.000 tỷ đồng và chính thức lọt rổ chỉ số tốt nhất VN30 trong đợt đánh giá tháng 7/2017. Sau đó, ROS rơi tự do trong giai đoạn 2018-2020 về giá "trà đá", trước khi được kéo mạnh trở lại vào cuối 2021, đầu 2022.

Từ sau vụ việc ông Trịnh Văn Quyết, mã chứng khoán này lại lao mạnh về mức 3.170 đồng, tức mất gần 80% giá trị so với thời điểm đầu năm. 

FLC Faros dự kiến chốt danh sách cổ đông vào ngày 15/8 tới đây để chuẩn bị tổ chức đại hội cổ đông bất thường và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026. HĐQT của FLC Faros hiện chỉ có hai thành viên, trong khi tối thiểu phải có ba thành viên.

 

Khoản 1 Điều 41 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết của Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) ban hành ngày 31/3/2022. Chứng khoán bị đình chỉ giao dịch khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

a) Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm có kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên có soát xét quá 6 tháng so với thời hạn quy định.

b) Tổ chức niêm yết không đưa ra biện pháp khắc phục nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị tạm ngừng giao dịch theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán.

c) Tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch.

d) Theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

đ) Sở Giao dịch Chứng khoán xét thấy cần thiết để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và bảo đảm ổn định, an toàn của thị trường chứng khoán đồng thời báo cáo Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.