Hơn 8.200 doanh nghiệp bất động sản thành lập mới trong 11 tháng

Đông Bắc 14:21 | 30/11/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Chỉ trong 11 tháng đầu năm 2022, lĩnh vực kinh doanh Bất động sản đứng thứ 4 về số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với 8.202 doanh nghiệp, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Cụ thể, theo số liệu báo cáo mới công bố của Tổng cục Thống kê, bên cạnh 8.202 doanh nghiệp kinh doanh  bất động sản mới thành lập, thì có 1.081 doanh nghiệp trong lĩnh vực này giải thể, tăng tới 43,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng cục Thống kê cho biết, tính chung 11 tháng năm 2022, tổng số doanh nghiệp tham gia vào thị trường (bao gồm đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động) đạt 194,7 nghìn doanh nghiệp, tăng 33,2% so với cùng kỳ năm trước, gấp 1,3 lần mức bình quân 11 tháng giai đoạn 2017-2021 (153,7 nghìn doanh nghiệp).

Trong đó có 137,8 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.483,7 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 909 nghìn lao động, tăng 30,4% về số doanh nghiệp, tăng 2% về vốn đăng ký và tăng 15,9% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 10,8 tỷ đồng, giảm 21,8% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 11 tháng năm nay là 4.464,9 nghìn tỷ đồng, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước.

 

 10% vốn tự có chính là tổng số vốn của doanh nghiệp bất động sản được thành lập. Nguồn: TS. Cấn Văn Lực.

Bên cạnh đó, còn có 56,9 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 40,5%. Bình quân một tháng có 17,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Theo khu vực kinh tế, có 1.831 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm trước; 33,9 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 19,6%; 102,1 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 35,2%.

Tính chung 11 tháng năm 2022, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 70,2 nghìn doanh nghiệp, tăng 34,8% so với cùng kỳ năm trước; gần 45,3 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 14,7%; 16,8 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 13,3%. Bình quân một tháng có 12.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

 Phát hành trái phiếu doanh nghiệp bất động sản quý III/2022 suy giảm

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp thể hiện tình hình thanh khoản suy giảm kể từ đầu năm đến nay khi dòng tiền chảy vào các công ty con đang bị kiểm soát bởi Thông tư 16, Thông tư 39, và tiếp theo là Nghị định 65/2022/NĐ-CP, đặc biệt trong quý III với khối lượng phát hành giảm sâu.

Vài tháng gần đây, lãi suất huy động tại ngân hàng thương mại tăng mạnh lên mức trên 9% đối với kỳ hạn 12 tháng, xu hướng gửi tiền vào ngân hàng cũng tăng dần lại khiến nhiều nhà đầu tư chuyển dần sang tham gia kênh tiền gửi tiết kiệm.

 

Theo thống kê từ Công ty Chứng khoán MB (MBS), trong quý III, có 63,5 nghìn tỷ đồng TPDN được phát hành, giảm khoảng 45% so với quý 2 và giảm 30% so với cùng kỳ năm trước do các tổ chức chờ đợi nghị định sửa đổi thay thế Nghị định 153 trước đó.

Tổng khối lượng phát hành trái phiếu luỹ kế trong 9 tháng đạt gần 250 nghìn tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ năm 2021. Kỳ hạn bình quân các trái phiếu phát hành trong kỳ là 3,75 năm, trong khi lãi suất bình quân là 6,9%/năm. Trái phiếu của nhóm ngân hàng chiếm 53,6% lượng phát hành, tiếp sau đó là nhóm bất động sản với 20%, theo số liệu từ MBS.

Trong 3 tháng gần nhất, MBS cho biết, các ngân hàng đã phát hành 43,5 nghìn tỷ đồng trái phiếu. Tổng cộng trong 9 tháng đầu năm, lượng trái phiếu các ngân hàng huy động đạt 133 nghìn tỷ đồng, chiếm 53,6% tổng lượng phát hành. Kỳ hạn bình quân gia quyền các trái phiếu ngân hàng là 4,04 năm. Mức lãi suất bình quân đạt 5,2%/năm.

Các ngân hàng đang nỗ lực tăng vốn nhằm cải thiện hệ số an toàn vốn (CAR), đẩy mạnh huy động vốn trung và dài hạn và chuẩn bị nguồn vốn sẵn sàng cho nhu cầu phục hồi kinh tế trong năm 2022.

 

Trong khi đó, hoạt động phát hành TPDN bất động sản trong quý III/2022 suy giảm khi tổng số đợt phát hành trong quý chỉ đạt với 6,3 nghìn tỷ đồng TPDN, còn từ đầu năm lượng trái phiếu huy động lên tới 52 nghìn tỷ đồng, chiếm 20% tổng lượng trái phiếu phát hành. Lãi suất bình quân gia quyền của những trái phiếu bất động sản là 9,9%/năm trong khi kỳ hạn bình quân là 3,63 năm.

Các doanh nghiệp khác phát hành gần 63.861 tỷ đồng TPDN, trong đó chủ yếu thuộc ngành Xây dựng/ Vật liệu xây dựng với hơn 18 nghìn tỷ đồng trái phiếu phát hành trong 9 tháng, chiếm 7,4% tổng giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ. Lãi suất huy động trái phiếu các doanh nghiệp này cũng ở mức cao hơn trung bình, đạt mức 10,3%/năm và kỳ hạn bình quân là 2,38 năm.