PNJ thay đổi loạt nhân sự cấp cao

Trang Mai 13:53 | 10/02/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ngày 6/2, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã: PNJ) đã công bố Nghị quyết HĐQT về việc cơ cấu lại tổ chức, thay đổi nhân sự và luân chuyển nhiều vị trí trong bộ máy nhân sự cấp cao.

Theo đó, ông Lê Trí Thông - Tổng Giám đốc PNJ được bổ nhiệm làm quản lý và điều hành Khối Chiến lược từ ngày 6/2 đến khi Công ty bổ nhiệm được người chuyên trách.

Ông Nguyễn Ngọc Văn Quân (hiện nắm Quyền Giám đốc Khối) được bổ nhiệm làm Giám đốc cao cấp - cung ứng từ ngày 16/2 trong thời hạn 3 năm.

HĐQT PNJ miễn nhiệm chức Giám đốc Khối Chiến lược và bổ nhiệm chức Giám đốc cao cấp - Vận hành đối với ông Đào Trung Kiên từ ngày 6/2 với kỳ hạn 3 năm.

Đồng thời, HĐQT miễn nhiệm chức Giám đốc Khối Tài chính - Vận hành và bổ nhiệm chức Giám đốc cao cấp - Tài chính đối với bà Đặng Thị Lài. Trước đó, bà Lài đã nộp đơn từ nhiệm chức Thành viên HĐQT tại Công ty TNHH MTV Thời Trang CAO (CAF) (công ty con) và được chấp thuận. 

Cuối cùng, HĐQT bổ nhiệm ông Huỳnh Đức Huy làm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Chế tác và Kinh doanh trang sức PNJ (PNJP) (công ty con) từ ngày 6/2, kỳ hạn 3 năm.

Tại ngày 31/12/2022, PNJ đang sở hữu 3 công ty con là ông ty TNHH MTV Thời Trang CAO (CAF); Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJL); Công ty TNHH MTV Chế tác và Kinh doanh trang sức PNJ (PNJP).

Trước đó, ngày 21/12/2022, HĐQT PNJ đã công bố nghị quyết về việc tăng vốn 2 công ty con. Cụ thể, PNJ tăng vốn PNJP từ 200 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng. Số vốn tăng thêm được dùng để mở rộng sản xuất nhằm tăng công suất sản xuất, phục vụ cho mảng bán lẻ. Đối với CAF, vốn điều lệ được tăng từ 130 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế cả năm 2022, PNJ ghi nhận doanh thu thuần 33.876 tỷ đồng, tăng hơn 73,3% so với năm 2021. Công ty lãi sau thuế 1.807 tỷ đồng, tăng 75,6% so với năm 2021 và cao nhất từ trước đến nay. Với kết quả này, công ty đã vượt 31% chỉ tiêu doanh thu và vượt 37% mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2022.

 

Trong năm, biên lợi nhuận gộp trung bình của PNJ đạt 17,5% so với mức 18,4% cùng kỳ do sự thay đổi cơ cấu hàng bán và sự ảnh hưởng của lạm phát.

Tính đến cuối tháng 12/2022, hệ thống PNJ có 364 cửa hàng tại 55/63 tỉnh thành. Trong đó, mở mới 33 cửa hàng và nâng cấp 31 cửa hàng PNJ Gold; mở mới 3 cửa hàng Style by PNJ và 2 cửa hàng PNJ Watch. Doanh nghiệp này cũng đã đóng 9 cửa hàng PNJ Gold và 6 cửa hàng PNJ Silver trong năm qua.

Tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản của PNJ đạt hơn 13.321 tỷ đồng, tăng hơn 25% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền gấp 2,5 lần đầu kỳ lên 880 tỷ đồng, đồng thời công ty phát sinh khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 200 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng 20% lên gần 10.506 tỷ đồng, chiếm 79% tổng tài sản. Đây cũng là mức tồn kho kỷ lục của doanh nghiệp từ trước tới nay. Công ty gia tăng hàng tồn kho khi bước vào mùa cao điểm tiêu thụ vàng - dịp Tết Nguyên đán và ngày vía Thần Tài.

Nợ phải trả hơn 4.723 tỷ đồng, tăng gần 4% so với đầu năm, chủ yếu do khoản phải trả người lao động gấp 2,3 lần (hơn 890 tỷ đồng); vay nợ thuê ngắn hạn 2.683 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. 

Vốn chủ sở hữu PNJ đạt gần 8.588 tỷ đồng, tăng 43%; bao gồm hơn 1.212 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển (tăng 51%) và gần 2.666 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (tăng 37%).

Tại ngày 31/12/2022, PNJ đang sở hữu 3 công ty con là ông ty TNHH MTV Thời Trang CAO (CAF); Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJL); Công ty TNHH MTV Chế tác và Kinh doanh trang sức PNJ (PNJP).