Doanh nghiệp cần đoàn kết vượt qua dịch COVID-19

Doanh nghiệp cần đoàn kết vượt qua dịch COVID-19

Trong cuộc họp định kỳ của Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam vào sáng 17/8, Chủ tịch Nguyễn Trọng Điều đã có những chia sẻ hết sức thiết thực trong việc đồng hành cùng các doanh nghiệp vượt qua dịch COVID-19