Cà phê mở rộng thị phần, chinh phục thị trường châu Âu

Cà phê mở rộng thị phần, chinh phục thị trường châu Âu

Việt Nam luôn là quốc gia xuất khẩu cà phê lớn thứ 2 thế giới và đứng đầu thế giới về xuất khẩu cà phê Robusta, đạt kim ngạch xuất khẩu thường xuyên trên 3 tỷ USD/năm chiếm 17,4% về lượng, 9,5% về giá trị xuất khẩu.