Minh Phú (MPC) lên kế hoạch lãi giảm 20%, cổ tức 2023 vẫn dự chia ở mức cao

Minh Phú (MPC) lên kế hoạch lãi giảm 20%, cổ tức 2023 vẫn dự chia ở mức cao

CTCP Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú (mã: MPC) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 với kế hoạch lợi nhuận sau thuế giảm 20% trong bối cảnh toàn ngành còn nhiều thách thức. Tuy nhiên, "vua tôm" đặt chiến lược trọng tâm phấn đấu đến năm 2030, giá thành tôm nguyên liệu Việt Nam xuống bằng với Ấn Độ, năm 2035 bằng với Ecuador.