HoREA: Doanh nghiệp bất động sản rất cần

HoREA: Doanh nghiệp bất động sản rất cần "oxy tín dụng"

Tại hội nghị trực tuyến Thủ tướng với cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương ngày 26/9, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM đã đề nghị Ngân hàng Nhà nước cho các doanh nghiệp bất động sản được tiếp cận tín dụng trong thời điểm dịch bệnh hiện tại.