FLC muốn mua lại trụ sở đã gán nợ

FLC muốn mua lại trụ sở đã gán nợ

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes (FLCHomes) đã thông qua việc chấm dứt hợp đồng mua bán tài sản giữa FLCHomes, Công ty CP Tập đoàn FLC (FLC) và Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).
Hai lãnh đạo FLC Faros cùng xin từ nhiệm

Hai lãnh đạo FLC Faros cùng xin từ nhiệm

Trước thông tin ông Trịnh Văn Quyết - người từng có nhiều đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) của FLC Faros - và 3 cá nhân liên quan bị khởi tố thêm tội danh mới, 2 lãnh đạo của FLC Faros đã xin từ nhiệm.