Triết lý dùng người của doanh nhân Nguyễn Xuân Quang – người lập ra “đế chế” Nam Long

Triết lý dùng người của doanh nhân Nguyễn Xuân Quang – người lập ra “đế chế” Nam Long

Doanh nhân Nguyễn Xuân Quang hiện là người giàu thứ 66 Việt Nam với tổng giá trị tài sản lên đến 1.018 tỷ đồng. Khởi nghiệp từ một doanh nghiệp siêu nhỏ nhưng với sự quyết tâm mạnh mẽ, ông đã làm thay đổi xây dựng Nam Long trở thành một trong những doanh nghiệp bất động sản lớn nhất Việt Nam.