Thời kỳ hoàng kim của dầu khí đã kết thúc?

Thời kỳ hoàng kim của dầu khí đã kết thúc?

Báo cáo gần đây của Tổ chức Năng lượng Quốc tế IEA yêu cầu các nước muốn mức phát thải ròng bằng 0 đến năm 2050 cần chấm dứt đầu tư mới vào dầu mỏ và khí đốt. Điều này có ý nghĩa gì với tương lai của ngành dầu khí?