MoMo mua 49% vốn Chứng khoán CV

MoMo mua 49% vốn Chứng khoán CV

M-Service vừa hoàn tất nhận chuyển nhượng 4,41 triệu cổ phần, tương đương 49% vốn điều lệ của CTCP Chứng khoán CV.