Một tuần đầy sóng gió của Elon Musk

Một tuần đầy sóng gió của Elon Musk

Trong một năm vốn đã có quá nhiều biến động xảy đến với Elon Musk, vị tỷ phú giàu nhất hành tinh lại vừa trải qua thêm một tuần đầy sóng gió.