FPT đạt hơn 6.300 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2021

FPT đạt hơn 6.300 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2021

Tập đoàn FPT hoàn thành 103% kế hoạch doanh thu và 102% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm. Trong đó, khối công nghệ đóng góp 58% doanh thu và 44% lợi nhuận trước thuế, giữ vững vị thế khối kinh doanh chủ lực của tập đoàn.