Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đặt mục tiêu kinh doanh ấn tượng

Đông Bắc 06:28 | 07/05/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) - đơn vị quản lý 22 sân bay trên cả nước dự kiến năm nay đạt doanh thu 12.566 tỷ đồng, tăng 2,6 lần so với năm 2021.

Theo báo cáo thường niên 2021, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV, UPCoM: ACV) công bố kế hoạch kinh doanh 2022 với doanh thu 12.566 tỷ đồng, lãi trước thuế 4.696 tỷ đồng, lần lượt gấp thực hiện năm trước 2,6 và 4,8 lần. Thu – chi từ quản lý khu bay đạt 742 tỷ đồng (bao gồm thu cất hạ cánh 1.825 tỷ đồng, chi phí 1.083 tỷ đồng).

Năm 2019, doanh thu của ACV là 18.364 tỷ đồng, lãi trước thuế 10.155 tỷ đồng, lãi sau thuế 8.214 tỷ đồng. Như vậy, kế hoạch kinh doanh năm nay bằng lần lượt 68,4% doanh thu và 46,2% lợi nhuận trước thuế so với thời điểm trước khi dịch bệnh bùng phát.

Hiện nay, với diễn biến tình hình dịch COVID-19 trên thế giới còn nhiều phức tạp, ACV đang tiếp tục đánh giá các kịch bản mở cửa thị trường hàng không quốc tế, rà soát kỹ các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, chỉ tiêu tài chính, đảm bảo việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với diễn biến thị trường để trình cổ đông thông qua.

Kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm nay tối đa không quá 20.070 tỷ đồng. Trong đó, tập trung nguồn lực thực hiện các dự án trọng điểm sau: sân bay quốc tế Long Thành – giai đoạn 1, thành phần 3; xây dựng nhà ga T3 – Tân Sơn Nhất.

Ngoài ra công ty sẽ đầu tư xây dựng mở rộng sân bay Điện Biên; mở rộng nhà ga T2 và hạ tầng đồng bộ sân bay Nội Bài; xây dựng nhà ga T2 và sân đỗ máy bay cảng hàng không quốc tế Phú Bài; xây dựng Nhà ga T2 và sân đỗ máy bay sân bay Cát Bi.

ACV cũng sẽ triển khai các dự án có tính cấp thiết, đảm bảo an ninh, an toàn hàng không, các dự án nhà ga hàng hóa, tiếp tục thực hiện đầu tư hệ thống thiết bị, công nghệ phục vụ khai thác theo Đề án an ninh hàng hông và lộ trình chuyển đổi số.

Quý I/2022, ACV ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.118 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 875 tỷ đồng, tăng lần lượt 10% và 1,6% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất công ty đạt được từ quý II/2020, mặc dù chưa thể quay lại mốc nghìn tỷ như trước khi bùng nổ đại dịch. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 874,6 tỷ đồng.

Năm 2021, tổng doanh thu của công đạt 7.098 tỷ đồng, bằng 67,2% kế hoạch năm, giảm 30,51% so với năm 2020. Tất cả các nhóm doanh thu chính đều không đạt so với dự kiến và tiếp tục giảm so với cùng kỳ năm trước như: doanh thu dịch vụ hàng không giảm 36%, doanh thu phi hàng không giảm 43%, doanh thu bán hàng giảm 62%.

Lãi sau thuế của ACV giảm 64,1% còn 614 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu của sự giảm trên là do tác động của dịch bệnh COVID-19 làm giảm mạnh sản lượng vận chuyển quốc tế thông qua toàn mạng cảng (giảm 99% so với năm 2019) đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đến hết 31/3, tổng tài sản của ACV đạt hơn 53.800 tỷ đồng, giảm 1.143 tỷ so với đầu năm. Trong đó, các khoản tiền gửi ngân hàng kỳ hạn dưới 12 tháng khoảng 30.500 tỷ, giảm 6,5% so với đầu năm.