TP Hồ Chí Minh bắt mạch sản xuất công nghiệp - Bài cuối: Tái tạo giá trị giá tăng mới

TP Hồ Chí Minh bắt mạch sản xuất công nghiệp - Bài cuối: Tái tạo giá trị giá tăng mới

Ở giai đoạn tới, phát triển ngành công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh được định hướng tập trung phát triển công nghiệp theo chiều sâu, nhất là những ngành nghề, lĩnh vực, công đoạn có hàm lượng khoa học công nghệ, giá trị gia tăng cao dựa trên nền tảng công nghiệp công nghệ cao và kinh tế số.
TP Hồ Chí Minh bắt mạch sản xuất công nghiệp - Bài 2: Phát huy công nghiệp trọng điểm

TP Hồ Chí Minh bắt mạch sản xuất công nghiệp - Bài 2: Phát huy công nghiệp trọng điểm

Nhằm hướng đến mong muốn bắt mạch sản xuất công nghiệp bền vững, Tp. Hồ Chí Minh đã và đang khẩn trương đánh giá lại tình hình phát triển công nghiệp trên địa bàn thành phố với giải pháp đi vào từng nhóm ngành nghề, lĩnh vực cụ thể để nhận diện những tồn tại, rào cản của ngành.
TP Hồ Chí Minh bắt mạch sản xuất công nghiệp - Bài 1: Động lực thúc đẩy công nghiệp

TP Hồ Chí Minh bắt mạch sản xuất công nghiệp - Bài 1: Động lực thúc đẩy công nghiệp

Với bối cảnh trong nước và quốc tế có nhiều thay đổi, phát triển công nghiệp cần dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tận dụng hiệu quả cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Giữ vai trò đầu tàu kinh tế, cực tăng trưởng của vùng Đông Nam bộ và cả nước, Tp. Hồ Chí Minh đứng trước yêu cầu đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo định hướng sáng tạo, bền vững, tạo động lực thúc đẩy công nghiệp trên địa bàn và vùng phát triển.
Đại biểu 'hiến kế' ưu tiên giải ngân vốn cho đầu tư xây dựng, bất động sản, chứng khoán để vực dậy kinh tế

Đại biểu 'hiến kế' ưu tiên giải ngân vốn cho đầu tư xây dựng, bất động sản, chứng khoán để vực dậy kinh tế

Theo đại biểu Nguyễn Văn Huy, giải ngân vốn đầu tư công là một trong những giải pháp quan trọng góp phần tăng GDP khoảng 2%. Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng ngoài giải ngân vốn cho đầu tư xây dựng cũng cần 'bơm vốn" cho thị trường bất động sản, chứng khoán để doanh nghiệp có nguồn lực phục hồi.