Công ty con của Đường Quảng Ngãi bị phạt hành chính vì kê khai sai thuế

Trang Mai 09:51 | 05/10/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ngày 29/10, Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi đã có quyết định số 1158/QĐ-CTQNG về việc xử phạt Công ty TNHH một thành viên thương mại Thành Phát do có những vi phạm hành chính về thuế.

Cụ thể, Công ty đã kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế TNCN phải nộp, vi phạm quy định tại điểm a, khoản 1, điều 10 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ. 

Theo đó, công ty sẽ bị phạt 3,6 triệu đồng, đồng thời nộp truy thu thuế TNCN 18,2 triệu đồng, tiền chậm nộp thuế 5,7 triệu đồng. 

Số tiền chậm nộp tiền thuế nêu trên được tính đến hết ngày 26/9/2022, đơn vị có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp tiền thuế kể từ sau ngày này đến thời điểm thực nộp số tiền thuế truy thu và phạt nêu trên vào Ngân sách Nhà nước theo quy định.

Tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp là 27,5 triệu đồng. 

Trong 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định, Công ty phải chấp hành quy định xử phạt này. Quá thời hạn, Công ty sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định của pháp luật. 

Thành Phát là Công ty con của Công ty CP Đường Quảng Ngãi, được thành lập vào ngày 18/01/2008 với hơn 300 lao động, chức năng kinh doanh chính là tiêu thụ sản phẩm Đường kính trắng, Bia Dung Quất và các sản phẩm của Công ty CP Đường Quảng Ngãi. Doanh thu năm 2015 đạt 1.079 tỷ đồng, nộp thuế TNDN năm 2015 đạt 6,5 tỷ đồng.