FLC thay đổi công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2021

Đức Quyền 08:46 | 22/09/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY sẽ kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021 của Tập đoàn FLC thay cho Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC ngày 20/9 đã ra nghị quyết về việc thanh lý hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán đã ký ngày 21/7/2022 giữa FLC và Công ty TNHH Kiểm toán An Việt. Lý do là Kiểm toán An Việt không bố trí được thời gian và nhân sự để cung cấp dịch vụ kiểm toán theo quy định của hợp đồng đã ký kết.

Đồng thời, Tập đoàn FLC cũng lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY làm đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021.

 Theo báo cáo chưa kiểm toán, FLC lỗ hơn 1.100 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2022. 

Trong năm 2021, FLC đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính.

Tuy nhiên vào ngày 30/3/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã đình chỉ tư cách được chấp thuận kiểm toán cho doanh nghiệp niêm yết của Công ty Đất Việt. Sau khi tìm kiếm từ cuối tháng 3 tới cuối tháng 7, FLC mới tìm được công ty Công ty Kiểm toán An Việt trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, để thay thế cho Công ty Đất Việt.

Tuy nhiên một lần nữa, FLC phải thay công ty kiểm toán vào ngày 20/9.

Tại đại hội cổ đông bất thường tổ chức ngày 2/7, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC Lã Quý Hiển kỳ vọng có thể công bố báo cáo tài chính năm 2021 sau kiểm toán vào tháng 8. Đến ngày 18/8, FLC cho biết sẽ công bố báo cáo tài chính trong tháng 9.

Hiện nay, ông Lã Quý Hiển đã thôi mọi chức vụ lãnh đạo tại Tập đoàn FLC và báo cáo tài chính 2021 cũng khó có thể được công bố trong tháng 9 như kế hoạch.

Vì chậm công bố các báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và soát xét bán niên 2022 nên cổ phiếu FLC đã phải vào diện đình chỉ giao dịch từ ngày 9/9 vừa qua.