Hà Nội: Kiên quyết thu hồi nhà ở sở hữu Nhà nước sử dụng sai quy định

Đông Bắc 10:20 | 28/11/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng rà soát, sửa đổi bổ sung các quy định phục vụ công tác quản lý và kiên quyết thu hồi nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước nhưng sử dụng sai quy định trên địa bàn toàn thành phố.

Hà Nội  iên quyết thu hồi nhà chuyên dùng sử dụng không đúng quy định   

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 297/KH-UBND khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước sử dụng vào mục đích kinh doanh dịch vụ, trụ sở làm việc và các mục đích khác không phải để ở trên địa bàn (quỹ nhà chuyên dùng) nhằm đưa ra biện pháp khắc phục.

Cụ thể, UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng rà soát lại bảng giá cho thuê; phối hợp các sở, ngành tham mưu UBND TP sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND của UBND TP về quản lý, sử dụng  nhà thuộc sở hữu Nhà nước sử dụng vào mục đích kinh doanh dịch vụ trên địa bàn... Đồng thời, rà soát, ban hành, sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý, sử dụng quỹ nhà chuyên dùng của TP, bảo đảm quản lý đồng bộ, chặt chẽ, sử dụng hiệu quả.

Tăng cường công tác quản lý, kiên quyết thu hồi để xử lý theo quy định các địa điểm nhà chuyên dùng sử dụng không đúng quy định, nợ đọng nghĩa vụ tài chính về nhà, đất kéo dài.

 Hà Nội kiên quyết thu hồi nhà ở sở hữu Nhà nước sử dụng sai quy định. Ảnh KTĐT.

UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng, Sở Tài chính chủ trì cùng Công an, Thanh tra, Cục Thuế TP, Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội, UBND quận, huyện, thị xã (nơi có nhà, đất) tổ chức xử lý vi phạm, thu hồi lại nhà chuyên dùng sử dụng không đúng quy định hoàn thành trong năm 2023; Tổ chức truy thu toàn bộ khoản nghĩa vụ tài chính do tổ chức, cá nhân còn nợ đọng; Lập hồ sơ xử lý đối với trường hợp chây ì.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra định kỳ, chuyên đề và đột xuất việc chấp hành quy định về quản lý, sử dụng quỹ nhà chuyên dùng thuộc phạm vi quản lý của TP để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý vi phạm.

Hiện nay, quỹ nhà chuyên dùng trên địa bàn TP Hà Nội còn 838 địa điểm với 178.148 m2 diện tích nhà và 155.156 m2 diện tích đất, tập trung chủ yếu tại 4 quận nội thành do Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội quản lý cho thuê; các địa điểm còn lại do UBND quận Hà Đông, thị xã Sơn Tây và Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Dịch vụ nhà Hà Nội quản lý, sử dụng cho thuê.

Căn cứ theo Điều 80 Luật Nhà ở năm 2014, có 4 loại hình nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước, gồm: Nhà công vụ do Nhà nước đầu tư xây dựng, mua bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước hoặc được xác lập thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định của pháp luật (nhà công vụ);

Nhà để phục vụ tái định cư do Nhà nước đầu tư (nhà phục vụ tái định cư); nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư (nhà ở xã hội); nhà ở cũ được đầu tư xây dựng bằng vốn ngân sách Nhà nước, có nguồn gốc từ vốn ngân sách Nhà nước hoặc được xác lập thuộc sở hữu Nhà nước và đang cho hộ gia đình, cá nhân thuê theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Đối với nhà ở công vụ thuộc sở hữu Nhà nước chỉ được cho thuê. Còn lại, nhà ở để phục vụ tái định cư, nhà ở xã hội, nhà ở cũ thì được phép bán. Việc cho thuê, bán các loại nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước phải tuân thủ theo các quy định của Điều 83 Luật Nhà ở năm 2014.

Đánh giá chung, trong thời gian vừa qua, công tác quản lý Nhà nước đối với việc quản lý quỹ nhà chuyên dùng trên địa bàn TP Hà Nội được triển khai theo đúng quy định pháp luật, góp phần tăng thu ngân sách hằng năm của địa phương. Tuy nhiên, việc quản lý, sử dụng còn nhiều tồn tại, hạn chế trong thời gian dài, nhiều trường hợp sai phạm phải xử lý theo quy định pháp luật. Hiệu quả sử dụng, hiệu quả kinh tế thấp và không tương xứng với giá trị cũng như số lượng nhà đất.

Xử lý vi phạm tại dự án chung cư thương mại

Trước đó, Văn phòng UBND TP Hà Nội cho biết, UBND thành phố đang có kế hoạch ban hành văn bản chỉ đạo các cấp khẩn trương khắc phục tình trạng bất cập nêu trong quản lý, vận hành nhà chung cư thương mại trên địa bàn.

Theo đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu các cấp và chủ đầu tư giải quyết kịp thời, đúng pháp luật tranh chấp, bất đồng không để trở thành vụ việc khiếu kiện phức tạp, gây mất trật tự công cộng, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, cải thiện điều kiện ở cho người dân và xây dựng nếp sống văn minh trong các khu chung cư trên địa bàn. Cơ quan quản lý chú trọng nghiên cứu thực tiễn, đề ra hoặc kiến nghị để ban hành biện pháp quản lý đảm bảo khả thi, giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa các chủ thể tham gia hoạt động quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư thương mại.

Trong đó, tập trung vào một số nội dung, như: Đẩy mạnh triển khai, quán triệt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quy định trong quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư; kiên quyết không cho phép các nhà đầu tư đã vi phạm nghiêm trọng, hoặc đang vi phạm mà chưa được xử lý triệt để trong đầu tư, quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư được tham gia đầu tư các dự án phát triển nhà ở mới.

Đáng chú ý, UBND TP cũng yêu cầu xác định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu các cấp chính quyền, nhất là cấp cơ sở trong quản lý Nhà nước về quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật; chú trọng giải quyết tốt những vấn đề dân sinh bức xúc, vụ việc phức tạp, nhạy cảm về trật tự an toàn xã hội liên quan đến quản lý chung cư.

Đồng thời, TP sẽ tăng cường công tác thanh kiểm tra các cấp, ngành đối với công tác quản lý Nhà nước về hoạt động quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư thương nói chung và chung cư thương mại nói riêng để kịp thời phát hiện, công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và kiên quyết xử lý nghiêm minh, dứt điểm hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.

Cùng với đó, UBND TP giao Sở Xây dựng, Công an TP nghiên cứu, tham mưu để đề xuất chỉnh sửa, bổ sung các quy định pháp luật về nhà ở cho phù hợp với tình hình thực tiễn; Giải quyết những điểm nóng về an ninh, trật tự tại các khu chung cư, đô thị mới trên địa bàn. Triển khai xây dựng quy chế phối hợp với đơn vị cấp dưới, với ban quản trị, ban quản lý nhà chung cư để đảm bảo an ninh, trật tự và quyền, lợi ích của người dân.

Ngoài ra, UBND TP giao các quận huyện tăng cường quản lý Nhà nước và thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp trong quản lý, sử dụng nhà chung cư thương mại, khắc phục tồn tại hạn chế, công khai trên phương tiện thông tin đại chúng danh sách chủ đầu tư không chấp hành quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư.