Hà Nội sẽ kiểm tra loạt dự án trúng đấu giá nhưng `quên` nhà ở xã hội

10:05 | 23/06/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
UBND thành phố Hà Nội yêu cầu rà soát, thống kê các dự án về vấn đề thực hiện quy định dành quỹ đất bố trí cho nhà ở thương mại hay không.

Theo số liệu thống kê từ Bộ Xây dựng, tổng diện hoàn thành các dự án nhà ở xã hội mới chỉ đạt 5,2 triệu m2, tương ứng với 41,7% mục tiêu đề ra tại Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020. 

Được biết, một trong những nguyên nhân dẫn đến kết quả trên là do tại một số địa phương xảy ra tình trạng chưa thực hiện nghiêm quy định dành 20% quỹ đất trong các dự án nhà ở thương mại để phát triển nhà ở xã hội. Hoặc nhiều dự án có bố trí, nhưng ở bị chủ đầu tư cố tình sắp xếp vào những vị trí không thuận lợi, hay chưa giải phóng xong mặt bằng, dẫn đến thiếu quỹ đất sạch để triển khai các dự án nhà ở xã hội. 

Hà Nội sẽ kiểm tra loạt dự án trúng đấu giá nhưng `quên` nhà ở xã hội - ảnh 1

Ảnh minh họa

Đồng thời, lãnh đạo thành phố giao Sở Xây dựng kết hợp cùng sở Quy hoạch - Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, đơn vị liên quan, tổng hợp kiểm tra, rà soát, tham mưu, dự thảo văn bản của Ban Cán sự đảng UBND thành phố báo cáo Thành ủy các nội dung liên quan đến trách nhiệm nghĩa vụ phát triển nhà ở xã hội theo quy định pháp luật trên địa bàn. 

Triển khai rà soát, kiểm tra và thống kê đầy đủ các quỹ đất quy định là 20% (thành phố Hà Nội là 25%) và quỹ đất nhà ở xã hội độc lập mà các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn có trách nhiệm phải bố trí và dự án nhà ở xã hội theo quy định. 

Báo cáo tình hình triển khai cơ chế thí điểm 5 khu nhà ở xã hội tập trung; kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025. Sở Xây dựng sẽ đóng vai trò tham mưu, đề xuất các kiến nghị thuộc thẩm quyền của các cấp UBND, HĐND tại Hà Nội và Thủ tướng Chính phủ, thời hạn hoàn thành trước ngày 30/6. 

Ngoài ra, UBND thành phố còn yêu cầu Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, kiểm tra, rà soát quỹ đất 20% (25%) toàn bộ quy hoạch chi tiết trong các loại dự án như: đầu tư phát triển nhà ở thương mại, đầu tư phát triển đô thị (phải bố trí nhà ở xã hội), đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch chi tiết phải bố trí nhà ở xã hội. Làm thật kỹ, kiểm tra cả quy hoạch chi tiết tại cấp quận, huyện, thị xã. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao kiểm tra, rà soát việc chấp hành quy định dành quỹ đất chonhà ở xã hội tại các dự án bất động sản nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị. Hai sở phải tổng hợp lại và hoàn thành báo cáo UBND thành phố trước ngày 25/6. 

H.S

Xem thêm: Hà Nội: Dự kiến sẽ có dự án nhà ở xã hội độc lập quy mô 50ha trở lên