Những chính sách mới về bất động sản chính thức có hiệu lực từ tháng 5/2024

Đông Bắc 18:04 | 07/05/2024 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Hàng loạt các chính sách về bất động sản mới, nổi bật sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 5/2024.

 

Quy định mới về hỗ trợ tái định cư khi phát triển cụm công nghiệp: Một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị định 32/2024/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2024) chính là việc báo cáo đầu tư, thành lập, mở rộng cụm công nghiệp cần có phương án giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư (nếu có).

Uỷ ban Nhân dân (UBND) cấp tỉnh là cơ quan quản lý Nhà nước về cụm công nghiệp trên địa bàn có quyền hạn, trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX, tổ chức, cơ sở sản xuất, triển khai các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp, thực hiện việc giải phóng mặt bằng, bồi thường, tái định canh, tái định cư, xây dựng hệ thống giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, bưu chính viễn thông; bố trí quỹ đất trên địa bàn để xây dựng nhà ở cho người lao động của các cụm công nghiệp trong trường hợp cần thiết; tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư các cụm công nghiệp trên địa bàn.

 

  Quy định mới về hỗ trợ tái định cư khi phát triển cụm công nghiệp. Ảnh BCT.

Phân loại những dự án BĐS để kịp thời có giải pháp tín dụng phù hợp: Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 14/CT-TTg vào ngày 2/5/2024, trong đó chỉ đạo về việc triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ trong năm 2024, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy, tăng trưởng ổn định kinh tế vĩ mô.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng dành thời gian, công sức tập trung vào việc rà soát, phân loại các dự án BĐS nhằm kịp thời có giải pháp tín dụng phù hợp đối với từng doanh nghiệp, từng dự án đủ điều kiện; nhằm có giải pháp tín dụng phù hợp đối với các dự án BOT, BT giao thông khả thi, hiệu quả, lĩnh vực xăng dầu; tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách.

Ngoài ra, tiếp tục tiết giảm chi phí, phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay ở mức hợp lý; thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch lãi suất cho vay bình quân để các doanh nghiệp và người dân thuận lợi hơn trong việc lựa chọn ngân hàng cho vay có lãi suất thấp, phù hợp với yêu cầu sử dụng vốn tín dụng.

Sửa đổi bảng giá nhà để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất tại Cao Bằng: Quyết định số 10/2024/QĐ-UBND của UBND tỉnh Cao Bằng về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của quy định bảng giá nhà và các công trình xây dựng gắn liền với đất để tính bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh sẽ bắt đầu có hiệu lực từ 1/5/2024.

Theo đó, nhà cột tre hoặc gỗ nhóm V; mái lợp Fibroximang hoặc tranh, tre, nứa; không xây bó nền, nền đất (chiều cao dưới 3m) có giá bồi thường như sau: 1.111.000 đồng/m2 sàn đối với nhà vách gỗ ván;  724.000 đồng/m2 sàn đối với nhà vách đan tre, nứa; 763.000 đồng/m2 sàn đối với nhà vách bùn rơm.

Trong trường hợp nhà 1 tầng, cấp 4 (chiều cao 3m đến 3,3m) sẽ có giá bồi thường cao hơn, cụ thể như: Tường xây gạch chỉ 110, bổ trụ 220; móng xây đá hộc hoặc gạch chỉ; mái lợp Fibroximang; nền láng vữa Xi măng; trát vôi ve; cửa pano gỗ, kính; trần tấm nhựa dài; lắp điện chiếu sáng được đền bù 2.742.000 đồng/m2 sàn;  Tường xây gạch chỉ 110, bổ trụ 220; móng xây đá hộc hoặc gạch chỉ; mái lợp Fibroximang; nền lát Gạch ceramic; trát vôi ve; cửa pano gỗ, kính; trần tấm nhựa dài; lắp điện chiếu sáng được đền bù với mức 2.891.000 đồng/m2 sàn; Tường xây gạch chỉ dày 110, bổ trụ 220; móng xây đá hộc hoặc gạch chỉ; mái lợp tôn hoặc ngói; nền láng vữa Xi măng; trát vôi ve; cửa pano gỗ, kính; trần tấm nhựa dài; lắp điện chiếu sáng là 2.924.000 đồng/m2 sàn...

  Quy định mới về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất tại Hoà Bình. Ảnh BHB.

Quy định mới về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất tại Hoà Bình: Kể từ ngày 2/5/2024, Quyết định 08/2024/QĐ-UBND về việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hoà Bình sẽ chính thức có hiệu lực thi hành.

Theo đó, việc xác định diện tích đất để bồi thường cụ thể như sau:

Việc xác định diện tích đất ở sẽ căn cứ vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai. Trong trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì căn cứ vào hạn mức giao đất ở hoặc hạn mức công nhận đất ở cho hộ gia đình, cá nhân do Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định tại thời điểm có quyết định thu hồi đất.

Vị trí và ranh giới phần đất trong thửa đất có nhà ở sẽ được xác định theo vị trí, ranh giới ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất. Trong trường hợp chưa có giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc có giấy tờ nhưng trong giấy tờ không ghi rõ vị trí ranh giới phần diện tích đất ở thì UBND cấp xã nơi có đất thu hồi chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan xác định cụ thể vị trí, ranh giới phần diện tích đất ở và các loại đất khác trong cùng thửa đất có nhà ở làm căn cứ lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được bồi thường và hỗ trợ về đất do ảnh hưởng bởi các dự án trước, phần diện tích đất còn lại chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nay lại bị thu hồi để giải phóng mặt bằng thì diện tích đất ở để bồi thường và hỗ trợ là diện tích đất thực tế bị thu hồi, nhưng tối đa chỉ bằng hạn mức giao đất ở, công nhận đất ở trừ (-) đi diện tích đất đã được bồi thường và hỗ trợ của các dự án trước.

Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện chủ trì, phối hợp UBND cấp xã và tổ chức được giao nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xác định diện tích đất ở để bồi thường.