Xuất khẩu gạo năm 2020 đạt 6,15 triệu tấn

Xuất khẩu gạo năm 2020 đạt 6,15 triệu tấn

Năm 2020 mặc dù lượng gạo xuất khẩu giảm khoảng 3,5% so với năm 2019, chủ yếu vì mục tiêu bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, nhưng trị giá xuất khẩu tăng 9,3%, đạt 6,15 triệu tấn.