Đông Nam Á đang lãng phí `mỏ vàng lớn` từ rác thải nhựa

Đông Nam Á đang lãng phí `mỏ vàng lớn` từ rác thải nhựa

Theo báo cáo từ Ngân hàng Thế Giới, Đông Nam Á đang thiệt hại hàng tỉ USD mỗi năm từ số rác thải nhựa bị vứt bỏ. Đây thực sự là “mỏ vàng lớn” bị lãng phí khi những rác thải nhựa này đều có thể tái chế được.