Yeah1 (YEG) tăng trưởng 58% trong quý 3/2020

Yeah1 (YEG) tăng trưởng 58% trong quý 3/2020

Sau hơn một năm vật lộn dưới đáy sàn, ông trùm ngành truyền thông Yeah1(YEG) báo cáo kết quả kinh doanh khả quan giữa giai đoạn tái cấu trúc toàn tập đoàn.