Thanh Hóa hủy bỏ nhiều dự án lớn do chủ đầu tư không bố trí quỹ đất làm NOXH

Đông Bắc 09:14 | 30/09/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định hủy kết quả sơ tuyển, tổ chức lựa chọn lại nhà đầu tư để bố trí quỹ đất 20% xây dựng nhà ở xã hội cho bốn dự án khu dân cư, khu nhà ở thương mại.

 

Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành 4 Quyết định bãi bỏ các quyết định liên quan đến một số dự án khu dân cư, khu nhà ở thương mại chưa đảm bảo quy định hiện hành của pháp luật, không bố trí đủ quỹ đất để xây dựng  nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa bãi bỏ các quyết định về việc phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư; quyết định về việc phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư; và quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất của 4 dự án.

 Phối cảnh dự án nhà ở xã hội tại Thanh Hóa. Ảnh BTH.

Cụ thể là: Dự án khu dân cư phía Tây đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa; Dự án khu nhà ở thương mại xã Đông Tân, TP Thanh Hóa; Dự án khu dân cư phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa; Dự án khu dân cư kết hợp công viên thể thao Đình Hương, TP Thanh Hóa.

Lý do là các Quyết định có nội dung chưa đảm bảo quy định hiện hành của pháp luật (không bố trí đủ quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 1/4/2021 của Chính phủ).

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm chỉ đạo giao các bên mời thầu làm việc, thông báo cho các nhà đầu tư đã trúng sơ tuyển tại 4 dự án nêu trên về việc UBND tỉnh sẽ hủy kết quả sơ tuyển, tổ chức lựa chọn lại nhà đầu tư để bố trí quỹ đất 20% xây dựng nhà ở xã hội. Được biết, 4 dự án trên đã trúng kết quả sơ tuyển nhiều năm về trước.

Được biết, trong Chương trình phát triển nhà ở của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Thanh Hóa dự kiến tăng thêm 502.952 m2 sàn (chiếm tỷ lệ 2,6%), tương ứng hơn 8.383 căn hộ nhà ở xã hội; với nguồn vốn dự kiến 4.997 tỷ đồng và quỹ đất khoảng 173 ha.

Để thực hiện, Thanh Hóa sẽ ưu tiên dành quỹ đất cho việc phát triển nhà ở đảm bảo phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt. Bên cạnh đó, sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhằm đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại khu vực đô thị, tạo lập quỹ phát triển nhà ở để phát triển nhà ở xã hội; khuyến khích thành phần kinh tế sử dụng vốn chủ sở hữu, vốn vay ngân hàng, vốn huy động đầu tư xây dựng nhà ở, đặc biệt nhà ở xã hội.

Báo cáo từ tỉnh Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn có 18  dự án nhà ở xã hội đã và đang đầu tư xây dựng. Trong đó có 12 dự án đảm bảo tiến độ, đã đưa vào sử dụng một phần hoặc toàn bộ dự án và 6 dự án chậm tiến độ. Nguyên nhân chậm tiến độ được cơ chức năng nhận định do công tác giải phóng mặt bằng dự án chậm, chủ đầu tư chậm triển khai đầu tư xây dựng đối với phần diện tích đất được giao, khả năng quản lý việc đầu tư xây dựng cho các dự án chưa khoa học.