Xây dựng Hòa Bình chốt ngày họp bất thường, muốn phát hành 107 triệu cổ phiếu

Đông Bắc 17:49 | 07/08/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường trực tuyến vào ngày 26/8. Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường sắp tới của HBC sẽ trình chi tiết về phương án chào bán 274 triệu cổ phiếu với giá 12.000 đồng/cp, trong đó 107 triệu cp để hóa đổi gần 1.300 tỷ đồng tiền nợ.

 

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình  (Mã: HBC) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, dự kiến tổ chức trực tuyến vào ngày 26/8.

Hội đồng quản trị sẽ trình cổ đông phương án phát hành cổ phiếu với tổng khối lượng 274 triệu cổ phiếu với giá 12.000 đồng/cp (cao hơn 17% so với giá chốt phiên ngày 4/8 là 10.250 đồng/cp) nhằm tăng vốn điều lệ thông qua ba hình thức. Tổng số tiền thu về dự kiến tối đa là 2.740 tỷ đồng. Thời gian dự kiến thực hiện trong 2023 - 2024.

 CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường trực tuyến vào ngày 26/8. Ảnh HBC.

 Thứ nhất, HBC dự kiến phát hành riêng lẻ tối đa 107 triệu cổ phiếu với giá 12.000 đồng/cp cho các chủ nợ của công ty, nhằm hoán đổi nợ hiện hữu của công ty với các chủ nợ là nhà cung cấp, nhà thầu phụ, nhà sản xuất. Tỷ lệ hoán đổi nợ là 1,2:1 (tức mỗi 12.000 đồng tiền nợ hoán đổi được 1 cổ phiếu phát hành thêm với mệnh giá 10.000 đồng/cp).

Theo báo cáo hợp nhất đã kiểm toán 2022, giá trị sổ sách của cổ phiếu HBC tại ngày 31/12 là 4.262 đồng/cp. Giá đóng cửa bình quân 30 phiên từ 21/6/2023 - 1/8/2023 là 9.592 đồng/cp.

Nếu hoàn tất đúng kế hoạch, HBC sẽ hoán đổi được 1.284 tỷ đồng tiền nợ. Các khoản nợ sau khi hoán đổi sẽ được xóa bỏ, các chủ nợ sẽ trở thành cổ đông của tập đoàn, công ty cũng không còn nghĩa vụ trả khoản nợ đã được hoán đổi cho các chủ nợ.

Thứ hai, HBC dự kiến chào bán tối đa 120 triệu cổ phiếu riêng lẻ đợt 1 với giá chào bán 12.000 đồng/cp cho các nhà đầu tư chiến lược và/hoặc các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Số tiền 1.440 tỷ đồng thu được sẽ được công ty dùng để thanh toán các khoản nợ và bổ sung vốn kinh doanh.

Thứ ba, HBC sẽ chào bán tối đa 47 triệu cổ phiếu riêng lẻ đợt 2, giá chào bán cũng là 12.000 đồng/cp, và dự thu về 564 tỷ đồng. Số tiền thu được sẽ dùng để bổ sung vốn kinh doanh cho doanh nghiệp. Thời gian dự kiến là sau khi hoàn tất chào bán riêng lẻ đợt 1 ít nhất 6 tháng.

Nếu hoàn thành cả ba phương án trên, vốn điều lệ của HBC sẽ tăng từ hơn 2.741 tỷ đồng lên mức hơn 5.481 tỷ đồng.

 Tính đến ngày 31/3, HBC ghi nhận 4.491 tỷ đồng phải trả người bán ngắn hạn và 4.755 tỷ đồng dư nợ vay ngắn hạn. (Nguồn: Nguyên Ngọc tổng hợp từ BCTC).

Tại Báo cáo thường niên 2022, Chủ tịch HĐQT Lê Viết Hải cho biết tính đến ngày 30/6 đã có 98 nhà cung cấp, nhà thầu phụ đồng ý cấn trừ nợ bằng cổ phiếu với giá trị 1.000 tỷ đồng. Trước đó, Hòa Bình cũng từng bị nhiều nhà thầu phụ yêu cầu thanh toán công nợ do thời gian kéo dài.

Ông Lê Viết Hải từng thừa nhận trong tình hình khó khăn hiện nay, việc thanh toán nợ bằng tiền mặt gặp khó nên có một số khách hàng đã tiến hành thanh toán cho Hòa Bình bằng chính sản phẩm bất động sản của họ. Vì vậy, ông Hải đề nghị các nhà thầu phụ xem xét thay thế việc thanh toán bằng bất động sản do Hòa Bình đã nhận để cấn trừ nợ với khách hàng.

Mới đây, Hòa Bình còn nhận chuyển nhượng bất động sản ở Đà Nẵng, Phan Thiết, Bà Rịa - Vũng Tàu từ một số chủ đầu tư