Đà Nẵng: Hơn 1.100 căn nhà ở xã hội đủ điều kiện bán

Đông Bắc 17:49 | 23/11/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết, có 1.165 căn nhà ở xã hội đủ điều kiện được bán theo quy định và điều này sẽ góp phần giải tỏa “cơn khát” nhà ở cho người thu nhập thấp tại địa bàn.

 

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa có Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai tại công trình Chung cư nhà ở xã hội tại lô đất B4-2 thuộc dự án Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside đủ điều kiện được bán. Theo đó, 1.513 căn hộ chung cư hình thành trong tương lai (gồm 1.165 căn nhà ở xã hội và 348 căn hộ nhà ở thương mại) tại dự án kể trên đủ điều kiện được bán theo quy định tại khoản 2 Điều 63 Luật Nhà ở 2014, khoản 1 Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 và điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

Dự án Chung cư  nhà ở xã hội tại lô đất B4-2 thuộc dự án Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside do Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Dự án này có tổng số 1.809 căn hộ, gồm 1.165 căn nhà ở xã hội để bán, 296 căn nhà ở xã hội cho thuê, 348 căn hộ thương mại. Dự án được thực hiện từ quý II/2022 đến quý II/2024.

 Hơn 1.000 căn nhà ở xã hội tại TP Đà Nẵng đủ điều kiện ra thị trường. Ảnh BĐN.

Cùng với việc xác nhận dự án đã đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng lưu ý chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp đối với thông tin và hồ sơ đã cung cấp. Trường hợp sau khi Sở Xây dựng có văn bản thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán nhưng chủ đầu tư không bán mà thực hiện thế chấp nhà ở này thì việc bán nhà ở sau khi thế chấp chỉ được thực hiện khi đã giải chấp, trừ trường hợp được người mua và bên nhận thế chấp đồng ý và có văn bản thông báo của Sở Xây dựng.

Triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, nhà ở, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy và pháp luật có liên quan; thực hiện việc huy động vốn, kinh doanh nhà ở theo đúng quy định pháp luật về nhà ở và kinh doanh bất động sản.

Chủ đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật trường hợp để xảy ra sai phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng dự án, huy động vốn và kinh doanh nhà ở tại dự án. Thực hiện bán nhà ở xã hội hình thành trong tương lai theo đúng đối tượng, điều kiện, trình tự, thủ tục theo quy định tại Luật Nhà ở 2014, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015, Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 1/4/2021 của Chính phủ, Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ Xây dựng và hướng dẫn của Sở Xây dựng tại Công văn số 5638/SXD-QLN ngày 23/7/2021; tuân thủ giá bán nhà ở xã hội đã được Sở Xây dựng thẩm định tại Công văn số 8435/SXD-QLN ngày 10/11/2022…

Nhóm đối tượng nào được mua nhà xã hội ở Đà Nẵng?

 Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã cho biết, có nhiều nhóm đối tượng thuộc diện được phép thuê, mua nhà ở xã hội nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước.

Cụ thể là người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức; người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.

Bên cạnh đó còn có các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 5 Điều 81 của Luật Nhà ở; hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

Cũng theo Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, điều kiện để các nhóm đối tượng nêu trên được thuê, mua nhà ở xã hội nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước là các hộ gia đình, cá nhân chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa có quyền sử dụng đất ở; chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội; chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại TP Đà Nẵng.

Đồng thời, các đối tượng này phải có đăng ký hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng hoặc tạm trú 1 năm trở lên tại thành phố Đà Nẵng. Đối với trường hợp tạm trú tại thành phố Đà Nẵng thì phải có bản sao giấy xác nhận đăng ký tạm trú và giấy xác nhận đóng bảo hiểm xã hội từ 1 năm trở lên tại TP Đà Nẵng.

 Đà Nẵng xem xét bãi bỏ quy định cũ về đối tượng được phép mua nhà ở xã hội. Ảnh BĐN.

Riêng có 4 nhóm đối tượng liên quan thì còn có thêm điều kiện phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

Bốn nhóm đối tượng nêu trên gồm, người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cũng cho biết thêm, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng có đủ điều kiện theo quy định sẽ được thuê nhà ở công nhân Khu công nghiệp Hòa Cầm (giai đoạn 1).

Theo đó, điều kiện cụ thể là người lao động phải chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa có quyền sử dụng đất ở, chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại TP Đà Nẵng.

Song song với đó, người lao động phải có đăng ký hộ khẩu thường trú tại TP Đà Nẵng hoặc tạm trú 1 năm trở lên tại TP; không nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

Đối với vấn đề thuê chung cư thuộc sở hữu nhà nước, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết, do số lượng chung cư nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước còn rất ít nên UBND thành phố đã có chỉ đạo thống nhất tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuê của đối tượng thuộc diện gia đình người có công với cách mạng đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận trên địa bàn thành phố.

Đối với các đối tượng còn lại, tiếp tục tạm dừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuê.