Facebook cấm mọi nội dung tin tức ở Australia

Facebook cấm mọi nội dung tin tức ở Australia

Facebook vừa thông báo rằng họ sẽ không còn cho phép các cơ quan báo chí truyền thông và người dùng ở Australia chia sẻ hoặc xem các nội dung tin tức theo dự luật truyền thông mới được đề xuất ở nước này.