Thoái vốn Pacific Airlines có thể giúp Vietnam Airlines ở lại HOSE

Thoái vốn Pacific Airlines có thể giúp Vietnam Airlines ở lại HOSE

Vietnam Airlines đang tìm nhiều cách để cải thiện kết quả kinh doanh nhằm giúp hơn 2,2 tỷ cổ phiếu HVN được ở lại sàn HOSE, trong đó có những phương án như tiết giảm chi phí khai thác, tăng nguồn thu từ bán tàu bay hay thoái bớt vốn khỏi Pacific Airlines.