Ông chủ Tencent vạch ra lằn ranh đỏ cho công ty

Ông chủ Tencent vạch ra lằn ranh đỏ cho công ty

Vị chủ tịch nhấn mạnh công ty nên thực hiện công việc của mình mà không vượt qua bất kỳ ranh giới nào, đồng thời nhắc lại điểm nhấn trong quá khứ về việc công ty đóng vai trò giống như 'một người trợ lý và kết nối'.