Chủ tịch Huyndai Chung Ju Yung: Biểu tượng khởi nghiệp của người dân Hàn Quốc

Chủ tịch Huyndai Chung Ju Yung: Biểu tượng khởi nghiệp của người dân Hàn Quốc

Nói về thành công của nền kinh tế Hàn Quốc trong những thập kỷ vừa qua không thể không nhắc đến những tập đoàn kinh tế khổng lồ như Huyndai, LG, Samsung. Đối người dân Hàn Quốc các cha đẻ của những tập đoàn này đã trở thành biểu tượng cho tinh thần khởi nghiệp của người dân xứ Kim Chi. Trong đó có Chung Ju Yung, nhà sáng lập Huyndai, cuộc đời của ông đã phản ánh gần như toàn bộ lịch sử của nền kinh tế Hàn Quốc trong thế kỷ trước.